Uslovi

Prihvatanjem ove deklaracije, ja, dolje potpisani, postajem član mreže CaliVita International. Djelatnost ću obavljati u svoje ime, kao samostalan član ili u ime nekog drugog pravnog lica, na svoju odgovornost i rizik. Prihvatam odgovornost i finansijske obaveze i obavezujem se da ću se pridržavati svih zakonskih propisa koji su na snazi u BiH. Izjavljujem da sam se upoznao sa Pravilnikom o poslovanju CaliVite Int. I da ću svoju buduću djelatnost obavljati u skladu sa Pravilnikom. Primam k znanju da me, ukoliko se ne pridržavam Pravilnika o poslovanju, mreža može isključiti iz članstva i da u odnosu na mrežu više nemam nikakvih prava na potraživanja. Primam na znanje da članstvo u mreži ne predstavlja radni odnos sa CaliVitom Int. i da mi ne daje ovlašćenje da se izjašnjavam, odnosno da prihvatam bilo kakvu odgovornost u ime firme. Ovim putem izjavljujem da su dati podaci stvarni i tačni. Kompanija neće snositi nikakvu odgovornost za moguće greške nastale zbog netačnih podataka, ili zbog greške u izmjeni podataka koje se mogu izvršiti u roku od 15 dana.